En undersökning utförd av SLA och Dow Jones har bekräftat vad många yrkesverksamma inom information misstänkt: att dålig information är dåligt för företagen. Undersökningen visade att farorna med otillförlitlig information på gratis webb hör att göra dåliga affärsbeslut, saknade möjligheter, och slösa tid dubbelkontroll fakta.

Du kan se hela pressmeddelandet och rapporten här: http://www.dowjones.com/pressroom/SMPRs/BadInfoSurvey1.html

Bra ammunition för nästa person som tyder på att det inte finns något behov av yrkesverksamma inom information i en ålder av Google!