Fel yr adroddwyd ar y Blog SLA, Gwybodaeth Is-adran Rheoli yn cynnwys adran Rheoli newydd Cofnodion. Mae'r adran hon yn y nodyn cwmpas canlynol:

Mae'r Is-adran Rheoli Cofnodion yn canolbwyntio ar y nodweddion a'r prosesau y mae sefydliadau yn rheoli'r cylch gwybodaeth lawn am gofnodion ym mhob fformat, gan gynnwys creu, sefydliad, rhannu, storio a naill ai cadw neu waredu.

Os ydych ar hyn o bryd yn aelod o'r Is-adran KM, gallwch ychwanegu aelodaeth o'r adran RM newydd am ddim cost ychwanegol. Os nad ydych yn aelod o'r Is-adran KM, cofiwch fod fel rhan o'ch aelodaeth CLG, gallwch ymuno ag un is-adran ar gyfer rhad ac am ddim, ac unrhyw rai eraill ar gyfer $20 bob. Ac os nad ydych eto yn aelod SLA, pam na ymunwch heddiw?