Som rapporterats på SLA blogg, Knowledge Management Division har en ny Records Management sektionen. Avsnittet har följande tillämpningsområde not:

Den Records Management avsnitt fokuserar på de egenskaper och processer genom vilka organisationer hanterar full kunskap cykeln av poster i alla format, inklusive skapandet, organisation, delning, lagring och antingen bevarande eller bortskaffande.

Om du är för närvarande en medlem av KM Division, du kan lägg medlemskap i nya RM sektionen för utan extra kostnad. Om du inte är medlem av KM Division, kom ihåg att som en del av ditt SLA-medlemskap, Du kan ansluta en division gratis, och alla andra för $20 varje. Och om du inte redan har ett SLA medlem, Varför inte gå med idag?