SLA yn falch i lansio cyfres newydd o podlediadau, aelodau yn tynnu sylw at’ barn y sefydliad:

SLA yn llawer o bethau gwahanol i dros 9,000 gweithwyr proffesiynol. Gofynnwyd llond llaw sut beth yw i bob un ohonynt.

Mae'r podlediad yn darparu'r atebion. Mae'n cynnwys cyfres o gyfweliadau sy'n cynnwys manylion, rhyngweithio, mentora, a phrofiad cyffredinol gyda CLG a chymdeithasau proffesiynol yn gyffredinol.

Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn gymuned cymorth amrywiol eto wedi'i dargedu. Ydych chi'n cael popeth y gallwch allan ohono?

Bydd y cyfweliadau hyn yn cael eu postio ar sail wythnosol. Os oes gennych stori i'w ddweud, e-bost i sefydlu swydd cyfweliad neu blog.

Mae'r podlediad cyntaf yw cyfweliad gyda Rebecca Jones o Dysart & Jones Associates. Gallwch danysgrifio i'r safle drwy RSS i glywed podlediadau newydd wrth iddynt gael eu rhyddhau.