CLG 2014 logo gynhadledd

Ar gyfer y podlediad CLG Ewrop, Gofynnodd Dennie Heye amrywiaeth o aelodau SLA i anfon clipiau oeddent yn cofnodi yn y Gynhadledd CLG yn Vancouver. Fel hyn, cafodd casgliad mawr o recordiadau: argraffiadau amserydd cyntaf, cyfweliadau gydag aelodau bwrdd, crynodebau o gyfarfodydd, a llawer mwy. Bydd yn llunio nifer o episodau CLG Ewrop gan ddefnyddio clipiau hwn i roi cipolwg unigryw ar yr hyn oedd yn digwydd yn y gynhadledd CLG chi.

Yn yr ail bennod byddwch yn clywed:

– Lauren Lawler a Lindsay Robinson myfyrio ar agor y gynhadledd flynyddol CLG;

– Marie Cannon roi ei meddyliau am agor y gynhadledd flynyddol CLG;

– Rosie Hare, Michelle Bond, Sam Wiggins, Ruth Jenkins, Lindsay Marie Robinson a Cannon rhannu eu sylwadau a siopau cludfwyd ar ddiwedd y gynhadledd

Gallwch wrando neu lawrlwytho y podcast.