Our thanks to Stéphane Goldstein who kindly agreed to write this review and to the sponsors Manzama for making the event possible. Stéphane is the founder of community interest company InformAll, which promotes the relevance, importance and benefits of information literacy in the library world and beyond.

The University of Liverpool’s rather swanky London building was once again the venue for SLA Europe’s event on ‘News on News’, on 21st November. The meeting, attended by about 50 participants in person with further participants joining online, was an opportunity to hear from three guest speakers their contrasting takes on the shaping (and indeed the mis-shaping) of news.

First to speak was Andrew Duchon, Director of Data Science at Manzama, the current awareness and market intelligence provider. In a first for SLA Europe, Andrew presented via the web from the USA. He gave a disquieting overview about how the deployment of artificial intelligence (AI) is leading to the increased cleverness of automated journalism, and its capacity to generate news. AI depends on artificial deep neural networks, which seek to mimic the neural networks in the human brain to produce text, still images, videoita, jne.. that can be adapted to different settings. Automated journalism, vuorostaan, deploys natural language generation to translate data into text in a form that people can understand. Put the two together, and you end up with a sophisticated capacity to create fake news almost infinitely, not least through the deployment of highly convincing fake video footage. This leads to worrying scenarios where AI is weaponised as part of information wars.

On the plus side, Duchon pointed out that deep machine learning can also be applied to the detection of fakes and deception; and that the effects of faking can be countered as long as there is a cadre of humans who, through training, can build their own capacity to detect deception. Encouraging healthy scepticism can also form part of the armoury against these dangers – there is a role here for information professionals. Nevertheless, the societal implications for trust and democracy are disturbing. Lisäksi, Duchon seemed sceptical about using the regulatory power of the law, since that tends to lag behind technological developments. Lisäksi, much of the available legal arsenal (esim.. libel law) can only be applied after much of the faking damage has been done.

The next speaker was Guardian journalist Martin Belam, who spoke about how social media has changed both everything and also nothing in the newsroom. Hänen oletuksensa oli, että jotkut asiat ovat muuttuneet vastaamaan uusia käytäntöjä,,en,mutta toiminnan taustalla oleva luonne on samanlainen kuin jonkin aikaa,,en,vaikka onkin totta, että sosiaalinen media on kiihdyttänyt uutisjaksoa,,en,nopeasti rullaava uutistoimitus alkoi vuosikymmeniä sitten CNN: n kanssa,,en,Toinen pari esimerkkiä,,en,sosiaalisen median avulla toimittajien on helpompi päästä ihmisiin - mutta toimittajat ovat aina tavoittaneet,,en,sosiaalinen media vain tekee prosessi nopeammin,,en,se todettiin,,en,se voi ärsyttää, kun tuotemerkit suunnittelevat online-stuntteja saadakseen tarinoita, jotka sopivat heidän etunsa mukaisiin tarinoihin,,en,kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen,,en,tällaiset käytännöt ovat tuskin uusia PR-osastoille,,en, but the underlying nature of activities is similar to what they have been for a while. Esimerkiksi, while it is true that social media has accelerated the news cycle, rapidly rolling news coverage actually started decades ago with CNN.

Another couple of examples: social media makes it easier for journalists to reach out to people – but journalists have always reached out; social media merely makes the process faster. Kuitenkin, it was noted, it can be irritating when brands engineer online stunts in order to provoke stories that suit their interests, commercial or otherwise, these sorts of practices are hardly new to PR departments.

Lopullinen esimerkki on tapa, jolla sosiaalisen median algoritmit asettavat esityslistan antamalla merkittäviä uutisia,,en,Mutta tarinoiden priorisointi on vanha journalismin käytäntö,,en,vaikkakin perinteisesti toimittajat toimivat,,en,kuten Buchan huomautti,,en,jotkut muut asiat ovat muuttuneet perusteellisemmin,,en,uutisjärjestöjen on oltava varovaisia ​​levitettävistä uutisista, jotka on esitetty pelkästään epäilyksen kylväämiseltä,,en,Buchan myös ilmaisi huolensa sosiaalisen median vaikutuksista juniorien toimittajien mielenterveyttä kohtaan,,en,jotka ovat jatkuvasti alttiina kauhealle materiaalille sosiaalisessa mediassa,,en,Elävä lähetys,,en,meneillään olevat tapahtumat ovat nyt laajentuneet,,en,Myönteisempi viimeaikainen kehitys on medialukutaidon opetus,,en,esimerkkinä on The Guardian -säätiön työ,,en. But prioritising of stories is an age-old practice in journalism, albeit one traditionally performed by editors.

Kuitenkin, as Belam pointed out, some other things have changed more fundamentally. Nykyään, for instance, news organisations need to be careful about disseminated news that is put out purely with the intention of sowing doubt. Belam also expressed concern about the impact of social media on the mental health of junior journalists, who are constantly exposed to gruesome material on social media. The broadcasting of live, ongoing events has now become much more pervasive.

A more positive recent development is the teaching of media literacy, as exemplified by the work of The Guardian Foundation.

The final speaker was Jo Tinning-Clowes, who spoke entertainingly but seriously about Fifty shades of Fake. In her view, there is a scale of news fakery, from satire and parody at one end of the scale, to disinformation with malicious intent at the other.

The deliberate spreading of fake news is age-old. Propaganda, exaggeration, the falsification of material have been happening for centuries. But nowadays, there is more subtlety and nuance in the way that this sort of disinformation is generated and propagated. It’s less crude and more technologically sophisticated – as illustrated by the fake videos that Andrew Duchon talked about, and much of it consists of sowing doubt rather than crudely pumping out a particular viewpoint: there is a phenomenon of ‘whataboutism’, as a means of rebutting a story not by denying it, but by shifting the argument. But the good news is that initiatives abound to help detect fakery (esim.. Politifact, FactCheck) and through the medium of media and information literacy, there are drives to encourage more discerning approaches to information.

All in all, a thought-provoking evening, even if much of what we heard was troubling and cause for real concern.

Many Thanks to the SLA Events Committee for organising another stimulating event, to Seema Rampersad for taking the photographs and to Manzama for sponsoring the event. Manzama is the leading provider of current awareness and market intelligence to legal and professional service organisations around the globe.

Jo Tinning-Clowes is happy to send you a copy of her presentation; please email her at

Tohtori Andrew Duchonin esitys,,en,myös esimerkkejä tietokoneella tuotetusta taidosta,,en,Andrew esitteli web-lähetyksen kautta Yhdysvalloista,,en,ensimmäinen SLA Europe,,en,Martin Buchan of,,en,vakuutti yleisölle, että lehdistöhuoneen taustalla olevat käytännöt ovat ennallaan,,en,Jo Tinning-Clowes päätti viihdyttävästä puhujasta hyödyllisiä tosiasioiden tarkistusneuvontaa,,en,SLA Europe Events tarjoaa aina hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja,,en,harjoitettu perinne,,en,Vieraat nauttivat maukkaista kanoista ja juomista,,en Present and future applications of artificial intelligence for current awarenessalso included examples of computer-generated art. Andrew presented via webcast from the US, a first for SLA Europe.

 

 

 

 

Martin Belam of Guardian reassured the audience that the underlying practises of the newsroom are unchanged

 

 

 

 

Jo Tinning-Clowes concluded her entertaining talk with some useful fact-checking advice

 

 

 

 

 

 

SLA Europe Events always provide good networking opportunities and News on news carried on the tradition

Guests enjoyed tasty canapes and drinks

 

Levitä sanaa. Jaa tämä viesti!

1 kommentti tapahtuman katsauksessa,,en,st marraskuu 2018,,en,Suuri kirjoitus,,en,Osallistuin henkilökohtaisesti ja kauhistuin ja kiehtoi yhtä paljon,,en,Rauhoittava asia on, että tiedot ihmiset keskustelevat ja työskentelevät aktiivisesti auttamaan laajempaa yhteisöä lisäämään tietotaitoa,,en,Haaste niille, jotka haluavat manipuloida meitä, ovat jatkuva haaste,,en,Event Review - Uutisia uutisia,,en – News on News: University of Liverpool in London, 21st November 2018”

  1. Lyndsay Rees-Jones

    Great write up. I attended in person and was horrified and fascinated in equal measure.
    The reassuring thing is that info people are discussing and actively working to help the wider community become more information literate. Challenging those who want to manipulate us will be an ongoing challenge.

Kommentit ovat kiinni.

Sivut Päivitetty September 11, 2019 @ 12:49 pm; Tämä sisältö Päivitetty viimeksi 11, 2018 @ 12:20 pm