Moving into 2020 with SLA Europe President Seema Rampersad

It is with great pleasure and honour to be SLA Europe President for 2020. It feels like it has been a long time in coming as I look back as a long-standing member of SLA. I have already blogged about my start in the profession in this link here (1) and I have also written in this link here (2) about the professional benefits of SLA as past SLA Europe Membership Chair. Both of these blog posts are still relevant, and therefore I wanted to tell you more about our hopes and plans for the year ahead.

We started January with the serious and important restructuring of SLA on all aspects of the business and core re-purpose of the organisation. This is a proactive strategy to ensure that members are getting value for money, but crucially to take stock the current direction of the organisation with streamlining and efficiencies in order for SLA to be sustainable in the short-term and long term. This restructuring initiative will also have an impact SLA Europe as a community, and for our members therefore we are in the process of clarifying our position. Some changes proposed will affect governance in local areas, membership choices and practicalities for you or your organisation as members.

There is also a proposed name change from SLA, which will be consulted on in the coming year. These plans aim to incorporate the new organisation name to attract the newer professional profiles and roles that reflect the modern information profession – be it data, analytics, knowledge management or good-old-fashion librarians. Most of the restructuring initiative is a positive move to ensure that we are better functioning in this new structure, and most importantly, supporting members and communities.

I urge you to look at this restructure initiative document (3), as well as feedback to us and/or headquarters on these proposals and changes. The SLA Europe Board are here to represent, listen and engage with our members – so please feel free to let us know your concerns or if there is anything else you would like to discuss by emailing

Budeme pokračovať úzko spolupracovať na spoločných cieľoch a smeroch s geografickými údajmi iných SLA miesta a divízie v týchto nových komunitách na vytváranie spojení,,en,spolupracovať a komunikovať o informačnej profesii a priemysle,,en,My sme aktívne sa pozeráme na formát a obsah udalostí, ktoré hostíme prospešné pre profesionálov a zainteresované strany v priemysle. & nbsp; Na tento rok odbornú agendu sa chystáme usporiadať nejaké nové udalosti,,en,rovnako ako niektoré našich pravidelných populárnych udalostí, ako sú,,en,Rozhovory CPD,,en,knižnica a miestne prehliadky,,en,kvíz a profesionálne vytváranie sietí,,en,Tie sú stále najlepšie pre osobný kontakt spojenia, ktoré robíme, sa ukázali ako prospešné pre naše vlastné siete a vývoj,,en, collaborate and communicate on the information profession and industry. We are actively looking at the format and content of events we host that will be beneficial to professionals and industry stakeholders. For this year’s professional agenda we are looking at hosting some new events, as well as some of our regular popular events such as: CPD talks, library and local tours, quiz and professional networking. These are still best for the face-to-face connections we make that prove to be beneficial for our own networks and development.

The professional topics in the pipeline for our events are on the cutting edge of new technological innovations such as Solids (https://solid.mit.edu/) to a historical and diverse walking tour of Brixton in Spring. Tento rok, I am compelled to open up our career profiling to the less privileged and under-represented in society. For example, for our annual Career Stories event we hope to offer an outreach and inclusive theme to engage with youth and current members. We also hope to reach out to members who do not engage with us (though they may be quite happy to continue their memberships), offer virtual events in the form of webcasts, and touch base with all our members in one small way, or another. SLA Connect is great for this conversation, and I intend to use it more for 2020 and please do use it too!  The world is diverse and inclusive – the workplace needs to reflect this.

We are beginning the planning of the next SLA Europe conference in 2021 on the European continent (watch this space!), and a few virtual events for those who cannot make physical meetings. We are aware that our membership is very geographically diverse –but we are working on reaching out regionally and making it more inclusive. It is difficult to host events in regional and continental areas due to lack of member engagement and logistics. However we would love to encourage you to arrange your local events and we are happy to support you whenever and wherever we can with administration, promotion, speakers or technology (webináre).  I know we have a large number of our members outside the UK and I will be getting in touch soon with geographical areas to say ‘Hello’ but also to ask you how can we support each other more in Europe e.g. webinar from Sweden to other members globally.

This year we are collaborating with SLA headquarters and IFLA to host an evening reception in Dublin, so I will also be in touch with our Dublin membership to invite, angažovať, attend and promote this event. Our SLA Europe Board members are also very busy planning to co-host and collaborate on five events:

  • NLPN (New Library Professionals Network) in Manchester on Saturday 8th February. See more: https://nlpn.wordpress.com/2020/01/08/nlpn-x-sla-europe/
  • CILIP East and SLA Europe hosting a Quiz in Cambridge, Spring
  • BIALL and CLSIG New Professionals Day, Spring
  • CLSIG Innovations in business research, Spring
  • IFLA, Udalosti SLA a SLA Europe v Dubline,,en,Medzinárodný večerný knižný program ILI,,en,Títo organizácie a SLA Europe majú spoločné ciele, a preto môžeme pracovať Spoločne si však zachovávame naše jedinečné pozície a navzájom sa podporujeme informačné profesionály,,en,SLA Výbor pre plánovanie európskych konferencií bude, dúfajme, čoskoro k dispozícii, a my začne proces organizácie nasledujúcej konferencie,,en,Naše odchádzajúce výbor pre,,en,s Johnom Coll,,en,plánovací výbor a Dobrovoľníci pracovali a boli vynikajúci a teraz nás nastavili veľmi vysoko normy, na ktoré sa má zamerať v EÚ,,en,. Konferencia & nbsp;,,en,Sme tiež hľadám neskôr tento rok, aby sme sa zapojili s našimi predchádzajúcimi členmi a dôchodcami za našich,,en,výročie v,,en, letné,en
  • ILI Internet Librarian International Evening Event, Október

These organisations and SLA Europe have common goals and therefore we can work together but still maintain our unique positions and support each other as information professionals.

Náš 2021 SLA Europe Conference Planning Committee will hopefully be in place soon and we will start the process of organising the next conference. Our outgoing committee for 2019 with John Coll, Niamh Tumelty, planning committee and volunteers were hard working and excellent and have now set us with very high standards to aim for in the 2021 conference.

We are also looking later this year to engage with our past members and retirees for our 50th anniversary in 2021! Musíme sa tiež uistiť, že ponúkame náš súčasný členovia majú príslušné zručnosti v oblasti technológie,,en,ich komunity a obsah, ktorý naši používatelia informácií budú vyžadovať a oceňujú teraz i v budúcnosti. & nbsp; my tiež je potrebné držať krok s volatilným digitálnym vekom a zabezpečiť, aby sme ich udržiavali naše vysoké štandardy v informáciách,,en,integrita a profesionalita. & nbsp; Naše CPD program a sieť sa, dúfajme, zamerajú na niektoré z týchto problémov a povzbudzujte vás, aby ste v týchto oblastiach naďalej viedli,,en, their communities and content that our information users will require and value now and in the future. We also need to keep abreast of the volatile digital age and ensure we maintain our high standards in information, integrity and professionalism. Our CPD programme and network will hopefully focus on some of these issues and encourage you to continue to lead in these areas.

We are keen to work with various sponsors and industry professionals to help us host and sponsor events. If you would like to be partners to help us deliver these reputable and highly recommended events and CPD programme with a wider coverage and audience that we consistently host – please do get in touch with me at http://www.sla-europe.org/2014/06/11/member-interview-with-seema-rampersad/

(2) http://www.sla-europe.org/2018/03/20/an-interview-with-seema-rampersad-sla-europes-membership-chair/

(3) https://www.sla.org/wp-content/uploads/2020/01/SLA-Restructuring-Initiative-and-FAQ.pdf