SLA Europe webinar: User experience in your library – making your first steps

Ymunwch â ni ar gyfer ein gwefan ddydd Mercher nesaf,en, ‘User experience in your Library: Making your first steps’.

User experience (UX) is a new trend in the sector, and can help you to design or make changes to your library services. Find out how UX can help you gather feedback and evidence and where to start. This webinar will also introduce a few UX research techniques for every budget.

Darllen Mwy

CCB rhithwir SLA Ewrop ddydd Mawrth,,en,Gwahoddir aelodau SLA Ewrop i ymuno â ni am ein CCB rhithwir ddydd Mawrth 27ain Chwefror yn,,en,Adroddiad y Trysorydd a chofnodion i fod,,en

SLA Europe members are invited to join us for our virtual AGM on Tuesday 27th February at 13:00 GMT. Dyma eich cyfle i roi gwybod i ni sut yr ydym yn ei wneud, yn ogystal ag i ddal i fyny ar ein cyflawniadau yn 2017 a chynlluniau ar gyfer y gweddill 2018. Adroddiad y Llywydd, Treasurer’s report and minutes to be […]

Darllen Mwy

CLG Ewrop Bwrdd 2018

As outgoing President for SLA Europe in 2017, Rwy'n falch o gyhoeddi cyfansoddiad bwrdd SLA Ewrop ar gyfer,,en,Llywydd Katharine Schopflin dros y nesaf,,en,ar ei benodiad,,en,Dywedodd Katharine Schopflin,,en,"Rydw i wrth fy modd ac yn anrhydedd o fod yn cymryd drosodd Llywyddiaeth SLA-Ewrop rhag rhagflaenwyr disglair o'r fath,,en,Eleni, byddwn yn darparu cyfleoedd dysgu gwych i aelodau ar draws ein rhwydwaith,,en,yn ogystal â digwyddiadau wyneb yn wyneb yn y DU,,en,Rydym yn arbennig o awyddus i gyrraedd y rhai newydd yn y proffesiwn a bydd ein pwyllgor Myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol newydd yn rhoi ffocws ar gyfer hynny,,en,Ond yn y pen draw, ein nod yw darparu cymorth proffesiynol i'n holl aelodau,,en,Mae croeso i chi anfon e-bost ataf os oes gennych unrhyw syniadau ar,,en 2018. I look forward to working with our 2018 President Katharine Schopflin over the next 12 months and would like to congratulate our new President Elect, Simon Burton, on his appointment. Katharine Schopflin commented: “I’m delighted and honoured to […]

Darllen Mwy

CLG Ewrop Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016 – Tuesday 28th February 2017

All SLA Europe members are invited to join us for our virtual AGM on Tuesday 28th February at 13:00 GMT. Dyma eich cyfle i roi gwybod i ni sut yr ydym yn ei wneud, yn ogystal ag i ddal i fyny ar ein cyflawniadau yn 2016 a chynlluniau ar gyfer y gweddill 2017. Adroddiad y Llywydd, Treasurer’s report and […]

Darllen Mwy

Cyfweliad aelod sydd â Sarah Wolfenden

Aelod CLG Ewrop ac enillydd ECCA blaenorol Sarah Wolfenden, Ar hyn o bryd mae Cyswllt Llyfrgellydd Pwnc ym Mhrifysgol Brunel, garedig yn cymryd peth amser i ddweud wrthym am ei chyflwyniad sydd i ddod yn y Rhyngrwyd Llyfrgellydd Rhyngwladol 2014, ei barn am y proffesiwn a'r manteision o ddod yn wirfoddolwr. Sarah yn cadw blog rheolaidd yn yr Adroddiad Wolfenden a gellir eu gweld ar Twitter felSarahWolfenden

Darllen Mwy

Newidiad diweddaraf i'r safle Hydref 7, 2019 @ 11:48 ar y