Save the Date and CFP: Internet Librarian International and Taxonomy Bootcamp London

Save the Date and CFP: Internet Librarian International and Taxonomy Bootcamp London SLA Europe is pleased to announce that we have once again partnered with Internet Librarian International and Taxonomy Bootcamp London in 2019. ILL – now in it’s 21st year – brings together the best in library innovation through case studies and the sharing of […]

Čítajte viac

SLA Europe – Career Stories – Working Internationally

Ďakujem Timovi Palmerovi za túto recenziu,,en,Tim je konzultant pre nábor v CB & nbsp; Resourcing,,en,Napriek hroziacej hrozbe Storm Gareth neskôr večer,,en,bola to ďalšia vynikajúca účasť na 3. ročníku Careers Stories Evening,,en,hostia opäť v Business and IP Centre v Britskej knižnici,,en,téma,,en,Ďakujeme Tsveta Rafaylovej za jej napísanie,,en,Tsveta je asistentka výskumného knihovníka v účtovníckej firme RSM a študuje aj externe na študijnom odbore Knižnica a informačné štúdiá na UCL.,,en,jeden z hlavných kvízových podujatí roka,,en,sa uskutočnilo 29. januára,,en. Tim is a recruitment consultant at CB Resourcing. Despite the impending threat of Storm Gareth later in the evening, it was another excellent turnout for the 3rd annual Careers Stories Evening, hosted once again at the Business and IP Centre at the British Library. Last March, the theme […]

Čítajte viac

SLA Winter Warmer Quiz 2019

Our thanks go to Tsveta Rafaylova for writing this review. Tsveta is a Research Librarian Assistant at the accountancy firm RSM and is also studying part-time on the Library and Information Studies course at UCL. The SLA Winter Warmer Quiz, one of the staple quiz events of the year, took place on 29th of January. […]

Čítajte viac

Rozhovor s 2019 President Simon Burton

A warm welcome to 2019’s President, Simon Burton. Tu sme sa posadili so Šimonom na rozhovor s ním o svojej novej úlohe prezidenta a SLA Európy,,en,a pracovali,,en 2019. Tell us how you started off in the information profession? I started out in the sales team at Profound in 2009 and have worked […]

Čítajte viac

SLA Europe – review of 2018 by departing President, Katharine Schöpflin

2018 was SLA Europe’s year of listening to members and working to shape ourselves into the world’s best value organisation for information professionals. Before I outline our main achievements, I must pay tribute to the SLA Europe Board and sub-committees. We simply couldn’t do what we do without them and everything listed below is very […]

Čítajte viac

Biela kniha SLA,,en,Hodnotenie zdravia spoločnosti pomocou strojového učenia,,en,Rozvoj podnikania,,en,strojové učenie,,en,SLA biely papier,,en,Posudzovanie firemného zdravia pomocou strojového učenia Dr,,en,Andrew Duchon Riaditeľ dátovej vedy v Manzame,,en,Rozvoj podnikania a konkurenčná inteligencia vyžadujú pochopenie toho, čo sa deje s klientskými spoločnosťami,,en,potenciálnych klientov,,en,a dokonca aj celý priemysel,,en,Jeden právnik,,en,alebo akéhokoľvek predajcu B2B,,en,môže mať,,en,klienti a,,en,každý z nich môže mať,,en – Assessing Corporate Health with Machine Learning

Assessing Corporate Health with Machine Learning Dr. Andrew Duchon Director of Data Science at Manzama, Inc. Business development and competitive intelligence both require understanding what is happening with client companies, prospective clients, and even entire industries. One attorney (or any B2B salesperson) might have 10 clients and 90 prospective clients, each of those might have, […]

Čítajte viac

Event Review – News on News: University of Liverpool in London, 21st november 2018

Our thanks to Stéphane Goldstein who kindly agreed to write this review and to the sponsors Manzama for making the event possible. Stéphane is the founder of community interest company InformAll, which promotes the relevance, importance and benefits of information literacy in the library world and beyond. The University of Liverpool’s rather swanky London building was once […]

Čítajte viac

Wednesday 21st November 6pm-9:30pm News on News

November 21 @ 6:00 popoludní – 9:30 pm Novinky o novinkách Aktuality o kľúčovom vývoji v oblasti spravodajstva a súčasného povedomia Aktuality a aktuálne informácie sú základom mnohých informačných centier,,en,podstatné zmeny majú vplyv na novinky a súčasné povedomie,,en. Whilst seasoned info pros talk about changes from the days of cutting, gluing and photocopying news articles, substantial changes are impacting news and current awareness […]

Čítajte viac

Interested in attending an SLA Europe Conference in 2019?

SLA Europe has established a Planning Committee to consider options for a European Conference and we need your help! Please complete our short survey to help us understand what you would like from such a conference. Completion should take no more than 5 mins and everyone who provides an email address will be entered in […]

Čítajte viac

Miesto posledná aktualizácia máj 24, 2019 @ 1:42 popoludní