SLA Europe Members, peidiwch ag anghofio i bleidleisio!

There is still time to vote for the 2019 SLA Board. There is an excellent selection of candidates this year from across SLA. Mae pob un ohonynt wedi rhoi llawer i'r CLG dros y blynyddoedd ac wedi rhannu eu syniadau ar sut i fynd â'r sefydliad yn ei flaen a nawr yw'r amser i wneud eich llais,en […]

Darllen Mwy

CLG Ewrop Bwrdd 2018

As outgoing President for SLA Europe in 2017, Rwy'n falch o gyhoeddi cyfansoddiad bwrdd SLA Ewrop ar gyfer,,en,Llywydd Katharine Schopflin dros y nesaf,,en,ar ei benodiad,,en,Dywedodd Katharine Schopflin,,en,"Rydw i wrth fy modd ac yn anrhydedd o fod yn cymryd drosodd Llywyddiaeth SLA-Ewrop rhag rhagflaenwyr disglair o'r fath,,en,Eleni, byddwn yn darparu cyfleoedd dysgu gwych i aelodau ar draws ein rhwydwaith,,en,yn ogystal â digwyddiadau wyneb yn wyneb yn y DU,,en,Rydym yn arbennig o awyddus i gyrraedd y rhai newydd yn y proffesiwn a bydd ein pwyllgor Myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol newydd yn rhoi ffocws ar gyfer hynny,,en,Ond yn y pen draw, ein nod yw darparu cymorth proffesiynol i'n holl aelodau,,en,Mae croeso i chi anfon e-bost ataf os oes gennych unrhyw syniadau ar,,en 2018. I look forward to working with our 2018 President Katharine Schopflin over the next 12 months and would like to congratulate our new President Elect, Simon Burton, on his appointment. Katharine Schopflin commented: “I’m delighted and honoured to […]

Darllen Mwy

CLG Ewrop yn cyhoeddi ei 2015 Tîm Arwain

CLG Ewrop yn cyhoeddi ei 2015 Tîm Arweinyddiaeth Llundain, Y DU – 5 Rhagfyr 2014 – Ewrop CLG, y Bennod Ewropeaidd y CLG, yn cyhoeddi ei dîm arweinyddiaeth ar gyfer 2015. Wrth gyhoeddi'r 2015 Tîm Arweinyddiaeth Don Roll (Llywydd CLG Ewrop 2014) yn llongyfarch John Coll ar ei benodiad fel Llywydd Etholedig ar gyfer 2015: "Ar ran y 2014 […]

Darllen Mwy

Newidiad diweddaraf i'r safle Tachwedd 14, 2019 @ 9:08 ar y