Cymdeithas Gymunedol Dwyrain Caerfyrddin Enillydd Ruth McMullen Adlewyrchu ar Gynhadledd Flynyddol SLA,,en,Cyrraedd yno a chael gogwydd,,en,Byddaf yn dechrau fy swydd blog drwy ddiolch i Ned Potter am awgrymu y byddaf yn rhoi cais Cymdeithas Gymunedol Dwyrain Caerfyrddin Troelli,,en,ac am ei annog ac yn llawn gwybodaeth,,en,Mae'n cymryd i mi lawer o flynyddoedd i ddod o hyd i fy nhraed proffesiynol ac i fynd ar lwybr gyrfa sy'n cynnig dilyniant ac ysbrydoliaeth,,en,ac yna cefais hawlfraint,,en,Dilynais fy nghalon wrth wneud cais i'r,,en,er nad wyf yn llyfrgellydd y gyfraith draddodiadol,,en,Mae gennyf brofiad mewn rheoli gwybodaeth gyfreithiol,,en,Rwyf hefyd yn awyddus i gydweithio â llyfrgellwyr gyfraith,,en,i weld a oes unrhyw fylchau rhwng y rhai yn y byd academaidd a diwydiant,,en,a sut y gall y rhain ei bontio,,en,Mae'r posibilrwydd o deithio i Phoenix yn hynod gyffrous,,en,Yr oedd yn ymddangos amhosibl egsotig ac nid oedd yn siomi,,en 2017

ECCA Winner Ruth MacMullen Reflects on SLA Annual Conference 2017 Ruth MacMullen yw Ysgolheigaidd Rheolwr Trwyddedu ym Mhrifysgol Sheffield Cyfathrebu,,en,Byddai CLG Ewrop longyfarch Ruth ar sefyll etholiad i fod yn Gadeirydd yr Is-adran Gyfreithiol Ethol Etholedig,,en,Mae bonws oedd y,,en,slap-up gwledd yn y anhygoel,,en,Roedd y seremoni agoriadol ar ddydd Sul yn wirioneddol ysblennydd dydw i erioed wedi gweld o'r blaen cymaint o egni ar y llwyfan mewn cynhadledd llyfrgell,,en,mae darpariaethau cyfatebol yng nghyfraith y DU,,en,Mae'r gweithgareddau,,en,Hon oedd y gynhadledd gyntaf Rwyf wedi mynychu dosbarthiadau ymarfer corff lle mae eu hintegreiddio i mewn i'r amserlen gynhadledd,,en,ac ni allaf gorbwysleisio faint yr wyf yn gwerthfawrogi hyn,,en,Cynadleddau dueddol o gynnwys llawer o eistedd,,en,gwrando,,en,gwylio,,en,meddwl,,en,symudiad corfforol mor bwysig i fywiogi ac ymlacio,,en,ac i gael hwyl,,en,Phoenix mor boeth bod sesiynau yn digwydd yn gynnar iawn,,en. SLA Europe would like to congratulate Ruth on standing for election to be the Legal Division’s Chair Elect Elect!       Getting there […]

Darllen Mwy

Cymdeithas Gymunedol Dwyrain Caerfyrddin Enillydd Amy O,,en,Donohoe yn adlewyrchu ar Gynhadledd Flynyddol SLA,,en,ond byth,,en’ Donohoe reflects on SLA Annual Conference 2017

Cymdeithas Gymunedol Dwyrain Caerfyrddin Enillydd Amy O,,en,Donohoe yn adlewyrchu ar Gynhadledd Flynyddol SLA,,en,ond byth,,en’ Donohoe reflects on SLA Annual Conference 2017 Amy is the Customer Care (Collections) Coordinator at Royal Holloway University. Her award is co-sponsored by the Academic Division. The SLA Early Career Conference Award was one of those things I planned to apply […]

Darllen Mwy

Adolygiad Digwyddiad gan Nigel Dickinson,,en,Straeon CLG Gyrfa 27 Mehefin,,en,Diolch i Nigel Dickinson,,en,a dderbyniodd garedig cynnig i adolygu'r Noson Straeon Gyrfaoedd,,en,Nigel yw Cyfarwyddwr Gwerthiant yn Armadillo Gwybodaeth Busnes wedi treulio yn flaenorol,,en,flynyddoedd yn Dun,,en,Bradstreet a bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Key Note,,en,Mae'n gyson,,en: SLA Career Stories 27th June 2017

Adolygiad Digwyddiad gan Nigel Dickinson,,en,Straeon CLG Gyrfa 27 Mehefin,,en,Diolch i Nigel Dickinson,,en,a dderbyniodd garedig cynnig i adolygu'r Noson Straeon Gyrfaoedd,,en,Nigel yw Cyfarwyddwr Gwerthiant yn Armadillo Gwybodaeth Busnes wedi treulio yn flaenorol,,en,flynyddoedd yn Dun,,en,Bradstreet a bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Key Note,,en,Mae'n gyson,,en: SLA Career Stories 27th June 2017 Our thanks to Nigel Dickinson, who kindly accepted an offer to review the Careers Stories Evening. Nigel is Sales Director at Armadillo Business Information having previously spent 30 years at Dun & Bradstreet and […]

Darllen Mwy

Adolygiad Digwyddiad gan Helen Lippell,,en,Diolch i Helen Lippell a dderbyniodd garedig i gynnig adolygiad o'r CLG Gwanwyn Cymdeithasol,,en,a noddwyd gan CB Adnoddau a gynhaliwyd yn Llundain,,en,Mae Helen yn tacsonomeg annibynnol,,en,ac ef yw cadeirydd rhaglen Tacsonomeg Bootcamp Llundain,,en,a fydd yn digwydd ar Hydref 17eg a'r 18fed y flwyddyn hon,,en: SLA Spring Social 2017

Our thanks to Helen Lippell who kindly accepted to offer a review of the SLA Spring Social event, a noddwyd gan CB Adnoddau a gynhaliwyd yn gynharach yn y mis yn Llundain. Helen is an independent taxonomy, search and metadata specialist. She is the programme chair of Taxonomy Bootcamp London, which will take place on 17th and 18th October of this year.

Darllen Mwy

Cyfweliad aelod sydd â Sarah Wolfenden

Aelod CLG Ewrop ac enillydd ECCA blaenorol Sarah Wolfenden, Ar hyn o bryd mae Cyswllt Llyfrgellydd Pwnc ym Mhrifysgol Brunel, garedig yn cymryd peth amser i ddweud wrthym am ei chyflwyniad sydd i ddod yn y Rhyngrwyd Llyfrgellydd Rhyngwladol 2014, ei barn am y proffesiwn a'r manteision o ddod yn wirfoddolwr. Sarah yn cadw blog rheolaidd yn yr Adroddiad Wolfenden a gellir eu gweld ar Twitter felSarahWolfenden

Darllen Mwy