John Coll : Regional Representative (Scotland)

John Coll

Cynrychiolydd Rhanbarthol (Yr Alban)

John Coll yw Pennaeth Mynediad yn Llyfrgell Genedlaethol yr Alban yng Nghaeredin. Mae'n gyfrifol am bob agwedd ar fynediad yn y Llyfrgell gan gynnwys gwasanaethau ystafell ddarllen ac ymholiadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd, dysgu ac allgymorth, mynediad digidol yn ogystal â chanolfan ymwelwyr y Llyfrgell gan gynnwys ei siop a chaffi.

Graddiodd John o Goleg Prifysgol Dulyn gyda gradd mewn hanes a gwleidyddiaeth, a diploma ôl-raddedig mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth o Goleg Llyfrgellwyr Cymru. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gwybodaeth ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau eraill gan gynnwys llyfrgelloedd cyfreithiol a banc buddsoddi. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn darganfod adnoddau, ymchwil cynulleidfa a chymhwyso technoleg i wella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Marie-Madeleine Salmon : Regional representative: France

Marie-Madeleine Salmon

Cynrychiolydd rhanbarthol: Ffrainc

Marie-Madeleine Salmon yw Pennaeth Gwybodaeth yn Publicis ym Mharis, yn Ffrainc. Mae hi yn arbenigwr o farchnata a chyfathrebu neilltuo i lyfrgelloedd. Mae hi yn cymryd rhan mewn cymdeithasau gwahanol llyfrgellwyr: CLG a ADBS yn Ffrainc, sydd â diddordeb mewn hyrwyddo cyfnewid rhyngwladol rhwng cydweithwyr, profiad ar y cyd a hyrwyddo llyfrgell yrfaoedd.

At y diben hwnnw, yn CLG hi cychwyn ac yn cydlynu y ELT (Llyfrgellwyr Theater Ewropeaidd) yn Arddangosfa Gwybodaeth Ar-lein yn Llundain, cysylltu cyfranogwyr o wahanol wledydd. Yr amcanion yw i drawsnewid y ELT mewn man croesawgar penodol ar gyfer rhwydweithio rhyngwladol a european, cysylltiadau rhannu a chyfnewid a phrofiadau rhwng gwledydd gwahanol yn ymwneud â llyfrgelloedd, llyfrgellwyr yn Ewrop a'r tu allan ac yn rhannu ynglŷn â dyfodol y proffesiwn hwn.

Marie-Madeleine â gradd Meistr mewn Marchnata ym Mhrifysgol Paris Dauphine, a gradd mewn Gwyddorau Gwybodaeth. Dechreuodd ei gyrfa yn y sector cyhoeddus yn y Weinyddiaeth Ffrangeg Diwylliant a Datblygu, ddilyn gan nifer o rolau fel Pennaeth Gwybodaeth mewn asiantaethau hysbysebu gwahanol. Mae prif themâu ei gwaith ymchwil yn: llyfrgelloedd marchnata, offer cyfathrebu ar gyfer llyfrgelloedd a llyfrgellwyr, technegau hyrwyddo ar gyfer llyfrgelloedd a chyfryngau marchnata cymdeithasol ar gyfer llyfrgelloedd. Yn 2006, Derbyniodd Marie-Madeleine Proffesiynol Gwybodaeth Ewropeaidd y wobr flwyddyn o Ewrop SLA.

Newidiad diweddaraf i'r safle Tachwedd 14, 2019 @ 9:08 ar y; Mae hyn yn cynnwys diweddaru fis Rhagfyr diwethaf 7, 2014 @ 12:28 pm