Marie-Madeleine Salmon
Cynrychiolydd Rhanbarthol: Ffrainc

Marie-Madeleine Salmon yw Pennaeth Gwybodaeth yn Publicis ym Mharis, yn Ffrainc. Mae hi yn arbenigwr o farchnata a chyfathrebu neilltuo i lyfrgelloedd. Mae hi yn cymryd rhan mewn cymdeithasau gwahanol llyfrgellwyr: CLG a ADBS yn Ffrainc, sydd â diddordeb mewn hyrwyddo cyfnewid rhyngwladol rhwng cydweithwyr, profiad ar y cyd a hyrwyddo llyfrgell yrfaoedd.

At y diben hwnnw, yn CLG hi cychwyn ac yn cydlynu y ELT (Llyfrgellwyr Theater Ewropeaidd) yn Arddangosfa Gwybodaeth Ar-lein yn Llundain, cysylltu cyfranogwyr o wahanol wledydd. Yr amcanion yw i drawsnewid y ELT mewn man croesawgar penodol ar gyfer rhwydweithio rhyngwladol a european, cysylltiadau rhannu a chyfnewid a phrofiadau rhwng gwledydd gwahanol yn ymwneud â llyfrgelloedd, llyfrgellwyr yn Ewrop a'r tu allan ac yn rhannu ynglŷn â dyfodol y proffesiwn hwn.

Marie-Madeleine â gradd Meistr mewn Marchnata ym Mhrifysgol Paris Dauphine, a gradd mewn Gwyddorau Gwybodaeth. Dechreuodd ei gyrfa yn y sector cyhoeddus yn y Weinyddiaeth Ffrangeg Diwylliant a Datblygu, ddilyn gan nifer o rolau fel Pennaeth Gwybodaeth mewn asiantaethau hysbysebu gwahanol. Mae prif themâu ei gwaith ymchwil yn: llyfrgelloedd marchnata, offer cyfathrebu ar gyfer llyfrgelloedd a llyfrgellwyr, technegau hyrwyddo ar gyfer llyfrgelloedd a chyfryngau marchnata cymdeithasol ar gyfer llyfrgelloedd. Yn 2006, Derbyniodd Marie-Madeleine Proffesiynol Gwybodaeth Ewropeaidd y wobr flwyddyn o Ewrop SLA.

Newidiad diweddaraf i'r safle Ebrill 2, 2020 @ 11:24 ar y; Mae hyn yn cynnwys ei ddiweddaru ddiwetha 'March 27, 2020 @ 3:38 pm