Ynglyn â'r Wobr

Mae Gwobr Gyrfa Cynnar Gynhadledd (ECCA) ei sefydlu yn 2007. Pwrpas y wobr yw rhoi cyfle i'r rhai hynny ar ddechrau eu gyrfa i fynychu Cynhadledd Flynyddol CLG, ac yn elwa ar y cyfleoedd rhwydweithio sydd ar CLG a SLA Ewrop yn darparu.

CLG Ewrop yn gwbl ymroddedig i amrywiaeth ei aelodaeth ac rydym yn croesawu aelodau o bob ffydd a chenedligrwydd. Hyd eithaf ein gwybodaeth, Ni chaiff dinasyddion Ewropeaidd sy'n dal cenedligrwydd deuol gydag un o'r gwledydd yr effeithir arnynt gan gyfyngiadau teithio / mewnfudo a osodir gan lywodraeth yr UD eu hatal rhag mynychu'r gynhadledd,,en,Mae SLA Ewrop yn cynnig un wobr yn Aberystwyth,,en,ar y cyd â'r CLG,,en,Bydd y Wobr yn caniatáu i'r enillydd fynychu'r,,en,economi yn ôl yn ôl i Cleveland,,en,Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Iau,,en. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon yn hyn o beth am wneud cais am Wobr Cynhadledd Gyrfa Cynnar, cysylltwch â Chadeirydd Dyfarniadau ar awards@sla-europe.org.

Y Gwobrau:

SLA Europe is offering two awards in 2020 jointly with the SLA Legal Division and SLA Science and Technology Division.

The Early Career Conference Awards provide invaluable opportunities for new library and information professionals to develop and establish themselves within their chosen sector.

The Award will allow the winner to attend the 2020 Cynhadledd Flynyddol a CLG INFO-EXPO in Charlotte, 7 - 9 Mehefin 2020.

The Award is worth about $4000. Mae'n cwmpasu cost lawn cofrestriad Gynhadledd, llety gwesty, economy return airfare to Charlotte, a phrydau bwyd a mân dreuliau priodol. Award winners are paired with a mentor from the sponsoring Division. The mentor briefs the award winner before the Conference, gives guidance during the Conference, and maintains a link to the Division following the Conference.

Details about application requirements and the application process can be found on the Guidelines page.

The deadline for applications to be received is Thursday, 5 Mawrth 2020, 23:59 GMT. Applicants will be informed no later than 31st March 2020.

Cysylltwch â:

Cysylltwch â'n Cadeirydd y Gyrfa Cynnar & Pwyllgor Dyfarniadau yn earlycareers@sla-europe.org, am ragor o wybodaeth.

Newidiad diweddaraf i'r safle March 28, 2020 @ 5:15 pm; Mae hyn yn cynnwys ei ddiweddaru ddiwetha 'March 27, 2020 @ 2:41 pm