2018 SLA Europe ECCA Application guidelines

Mae dau Gwobrau Cynhadledd Gyrfa Cynnar (ECCAs) ar gael yn 2018. Enillwyr Gwobrau Gorffennol wedi cael y profiad amhrisiadwy ac rydym yn eich annog yn gryf i wneud cais.

CLG Ewrop yn cynnig dwy 2018 awards jointly with Divisions of SLA: Adran Academaidd a Is-adran Gyfreithiol.

Bydd y Wobr yn caniatáu i enillwyr i fynychu'r 2018 Cynhadledd Flynyddol a CLG INFO-EXPO in Baltimore, 11 - 13 Mehefin 2018.

The Early Career Conference Awards provide invaluable opportunities for new library and information professionals to develop and establish themselves within their chosen sector.

Pob gwobr yn werth tua $4000. Mae'n cwmpasu cost lawn cofrestriad Gynhadledd, llety gwesty, economy return airfare to Baltimore, a phrydau bwyd a mân dreuliau priodol.

Bydd enillwyr y Wobr cael eu paru gyda mentor gan yr Is-adran noddi. Bydd y mentor yn briffio'r enillydd y wobr cyn y Gynhadledd, rhoi arweiniad yn ystod y Gynhadledd, a chynnal cyswllt â'r Is-adran yn dilyn y Gynhadledd. Enillwyr hefyd yn cael eu neilltuo mentor o CLG Ewrop i gynnig cymorth uniongyrchol ac yn eu helpu i Dwyrain at y profiad Gynhadledd.

Pryd i Wneud Cais

Rhaid i bob cais gael ei dderbyn ddim hwyrach na Dydd Mercher, 28Chwefror 2018, 23:59 GMT. Award winners will be notified no later than Friday, 24Mawrth 2018.

Sut i Wneud Cais

Bydd angen 3 ddogfennau i wneud cais am y 2018 ECCAs: datganiad, CV / ailddechrau, a llythyr o argymhelliad. Dylai pob dogfen fod yn Saesneg. Dylai dogfennau cais ddangos eich bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y wobr. Please submit your documents using this application form.

Datganiad: Ysgrifennu datganiad dair rhan o uchafswm 1500 eiriau ar gyfer pob rhan mewn cyfanswm.

 • Rhan un: Dywedwch wrthym pam yr ydych wedi dewis dilyn gyrfa mewn LIS a pham efallai y byddwch am ddilyn gyrfa ym maes Is-adran o'ch dewis.
 • Rhan dau: Dewiswch dwy sesiwn cynhadledd ddiwethaf o'r rhestr isod a dywedwch wrthym pam y byddech yn dewis mynychu. Trafodwch beth fwyd parod yn eich barn chi y byddwch yn ei gael allan o'r sesiynau, a sut y byddech yn rhannu'r gwersi a ddysgwyd gydag eraill.
 1. Dod o hyd i'ch Niche: Paratoi ar gyfer Ardaloedd Newydd mewn Llyfrgellyddiaeth (CLG 2016) - https://event.crowdcompass.com/sla-2016/activity/hLjDJigsij
 2. Rhowch 'CHI' i mewn Eich Brand (CLG 2015) - http://sched.co/2HQG
 3. Arferion gorau mewn Rheoli Data ac Ymgysylltu Defnyddiwr (CLG 2016) - https://event.crowdcompass.com/sla-2016/activity/jElr2v9l2V
 4. Understanding Cultural Diversity: Why It Matters to Information Professionals (CLG 2017) - https://event.crowdcompass.com/sla-17/activity/xzHWrINqVj
 5. Preparing for the Worst, Hoping for the Best: Cynllunio Trychineb 101 for Information Professionals (CLG 2017) - https://event.crowdcompass.com/sla-17/activity/u0Kdi7cTrT
 • Rhan tri: Dywedwch wrthym beth yr ydych yn rhagweld mynd allan o'r profiad gynhadledd a theithio y fwrsariaeth Cymdeithas Gymunedol Dwyrain Caerfyrddin a pha effaith y credwch y bydd y wobr hon yn ei chael ar chi yn bersonol a / neu broffesiynol.

CV / ailddechrau: Dylech gynnwys copi o'ch CV mwyaf cyfredol / ailddechrau gyda'ch cyfeiriad post ac e-bost cyfredol yn ogystal â rhif ffôn ar hyn o bryd.

Llythyr argymhelliad: Dylech gynnwys llythyr sy'n esbonio pam y byddech yn ymgeisydd da ar gyfer y Wobr hon. Caiff yr argymhelliad yn dod oddi wrth eich goruchwyliwr yn y gwaith, neu gydweithiwr proffesiynol nad yn eich gweithle eich hun, neu, os ydych yn fyfyriwr, from a lecturer or faculty advisor from your course.

I wneud cais, cwblhau'r ffurflen ar http://www.sla-europe.org/awards/early-career-conference-award/ecca-applications/. Peidiwch ag anghofio i atodi eich dogfennau! Mae gennym hefyd rai advice for referees and applicants.

Ydych chi'n gymwys?

Rhaid i ymgeiswyr fod:

 • Gweithwyr proffesiynol gwybodaeth sy'n gweithio yn y maes yn Ewrop sydd o fewn eu hiaith gyntaf 5 mlynedd o ôl-gymhwyso gwaith yn y sector LIS
 • NEU fyfyrwyr wedi cofrestru yn Gwyddoniaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Ewropeaidd (LIS) rhaglen (undergraduate or postgraduate) yn ystod y 2017-18 flwyddyn academaidd
 • NEU chyfranogwyr mewn sefyllfa hyfforddi LIS cydnabyddedig, megis swyddi dan hyfforddiant i raddedigion, neu beidio ysgoloriaethau / interniaethau sy'n para llai na 1 flwyddyn.
 • Bresennol y tro cyntaf mewn cynhadledd flynyddol CLG.
 • Y gallu i gyfathrebu yn Saesneg ysgrifenedig a llafar.
 • Yn meddu ar ddogfennau teithio i fyny i'r funud sy'n ofynnol ar gyfer mynediad i mewn i'r Unol Daleithiau (h.y. pasbort cyfredol, ildiad fisa, ac ati).
 • Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn llyfrgellyddiaeth arbennig, gorau oll ym meysydd un neu fwy o'r ddau Is-adrannau yn cyd-noddi'r Gwobrau â CLG Ewrop.
 • Mae aelod CLG gydag aelodaeth yr is-adran noddi OR barod i ddod yn aelod ar ennill y wobr.

Applicants should note the Gofynion Is-adran ECCA for the awards before applying.

Manteision o dderbyn y Wobr

Enillwyr Gwobrau blaenorol fwynhau eu profiad o fynychu'r Gynhadledd SLA a'u cyfranogiad parhaus mewn CLG. Yn dilyn mae rhai o'r budd-daliadau y maent a amlygwyd yn eu swydd-gynhadledd erthyglau ar gyfer Ewrop CLG:

 • Mae ennill persbectif ehangu ar opsiynau gyrfa drwy fynychu digwyddiadau Rhaglen y gynhadledd a chyfarfod llyfrgell a gwybodaeth gweithwyr proffesiynol profiadol yn y Gynhadledd.
 • Dysgu am nifer o gynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer y farchnad LIS drwy ymweld â stondinau o arddangoswyr yn y Gynhadledd yn cyd-fynd INFO-EXPO.
 • Derbyn cydnabyddiaeth broffesiynol gan CLG aelodau'r Ewrop a'r Is-adrannau CLG cyd-noddi. Byddant hefyd yn cael eu cyflwyno yn y Dderbynfa Rhyngwladol a Derbyniad Dechreuwyr, as well as at Division events.
 • Ennill gwelededd eang drwy gyhoeddusrwydd rhyngwladol a ledaenir gan CLG, Ewrop CLG, yr Is-adrannau CLG cyd-noddi, a noddwyr y diwydiant i gyd cyflwyno enillwyr ECCA i'r gymuned gwybodaeth.
 • Mae gallu teithio i Ogledd America a chwrdd gwybodaeth proffesiynol o bob rhan o'r byd.
 • Datblygu eu sgiliau proffil a chyhoeddusrwydd-chwilio broffesiynol drwy ysgrifennu erthyglau ar gyfer CLG

Yn ystod y gynhadledd

Yn ystod y Gynhadledd, Bydd angen presenoldeb a chyfranogiad mewn sesiynau a digwyddiadau penodol yn dibynnu ar ofynion yr Adran a ddewiswyd. Dylai pob enillwyr yn bresennol yn y Dderbynfa Rhyngwladol a Derbyniad Dechreuwyr.

Ar ôl y gynhadledd

Ar ôl y 2018 Bydd disgwyl i bob enillydd gwobr Cynhadledd CLG i ysgrifennu dwy erthygl fer yn Saesneg ar yr hyn a ddysgwyd yn y Gynhadledd. Un erthygl, anelu tuag at aelodaeth SLA Ewrop, yn cael ei gyhoeddi ar y CLG Ewrop blog.

Bydd yr ail erthygl yn cael ei gyhoeddi yn y blog / cylchlythyr yr Is-adran CLG cyd-noddi ac yn anelu at y darllenwyr.

Y 2018 Bydd enillwyr yn cael y cyfle i aros mewn cysylltiad, cyfleoedd yn ogystal i gymryd rhan yn y gwaith y CLG Ewrop bwrdd. Please see the Gofynion Is-adran ECCA for details of other post conference requirements.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n Cadeirydd y Gyrfa Cynnar & Pwyllgor Dyfarniadau yn earlycareers@sla-europe.org, am ragor o wybodaeth.

Newidiad diweddaraf i'r safle Ionawr 17, 2019 @ 4:18 pm; Mae hyn yn cynnwys diwethaf Diweddarwyd Chwefror 26, 2018 @ 9:14 pm