Summing up 2019 with Simon Burton

Summing up a great year for SLA Europe with Past President Simon Burton 2019 was another year of firsts for SLA Europe including our first conference. Rydym i gyd yn gwybod bod y proffesiwn gwybodaeth yn mynd trwy newid dwys sydd wedi arwain at rai newidiadau arfaethedig i […]

Darllen Mwy

New Professionals and Graduates Day

Calling all new and aspiring information and library professionals! Ewrop CLG, BIALL a CLSIG yn falch o wahodd gweithwyr proffesiynol newydd, hyfforddeion graddedig, llyfrgellwyr gyrfaoedd cynnar a myfyrwyr i'w Diwrnod Proffesiynol Newydd a Diwrnod Graddedigion ar y 15fed o Fai ar y cyd,,en,Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol o wahanol sectorau o'r proffesiwn yn rhoi cipolwg ar eu rolau a'u gyrfaoedd a rhannu gyrfa,,en 2019. Experienced information professionals from different sectors of the profession will be providing […]

Darllen Mwy