New Professionals and Graduates Day

Calling all new and aspiring information and library professionals! Ewrop CLG, BIALL a CLSIG yn falch o wahodd gweithwyr proffesiynol newydd, hyfforddeion graddedig, llyfrgellwyr gyrfaoedd cynnar a myfyrwyr i'w Diwrnod Proffesiynol Newydd a Diwrnod Graddedigion ar y 15fed o Fai ar y cyd,,en,Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol o wahanol sectorau o'r proffesiwn yn rhoi cipolwg ar eu rolau a'u gyrfaoedd a rhannu gyrfa,,en 2019. Experienced information professionals from different sectors of the profession will be providing an insight into their roles and careers and sharing career […]

Darllen Mwy

26 Mehefin 2012 – Proffesiynol newydd a Marchnata Eich Gwasanaeth Llyfrgell: Marchnata eich Hun, Marchnata Eich Gwasanaeth

Ar 26 Mehefin, Bydd Ewrop CLG yn cynnal trafodaeth yn Leeds gyda Ned Potter a Bethan Ruddock, ar y materion sy'n ymwneud â'u llyfrau newydd, “Mae'r Llyfrgell Pecyn Cymorth Marchnata” a “Mae'r Proffesiynol Newydd Pecyn Cymorth”.

Darllen Mwy

Newidiad diweddaraf i'r safle Awst 15, 2019 @ 7:21 pm